• ...bir göktaşı gibi ebediyetten ve âdeta başka bir âlemden kopup düşen bu kadın...

  • Safiye Erol

  • Âşık olan zâten alacağını almıştır. Artık bir şey isteyemez, bundan geri o verecektir. Hep o verecektir.

  • Safiye Erol

Copyright 2024 - fakir@fenomen.org

Dineyri Papazı

 

 

Yazar :   Safiye Erol
Yayınevi :   Kubbealtı

Kitap Adı: Dineyri Papazı

"Brahma ketaki'ye sordu ki aşk ateşinin içinde eridiği halde hem benliğini hem şuurunu nasıl elde tutabilmiş. Buna karşılık ketaki şöylece feryat etti: ''Ben ölüm diyârından diri olarak geçtim, zîra ateşin içinde yaşayabildim. Ateşte kendi hayat unsurumu bulmuştum. Bir zerre toprak bir damla suyla beslenen şu hakir çiçek ateşte nasıl yurt edinir diye sorarsan bil ki ben o kadar ufaldım, kanaatin o kadar sonuna vardım ki ateşin içinde ateşin bile bilmediği eski bir hâtırayı, onun geçmişinde kalmış bir safhayı ve gelecekte yine istihâle yoluyla gireceği başka bir safhayı sezerek gıdâlandım. Yâni imkânların rüyâsıyla beslendim. Ateşin varlığındaki en gizli en ince zerrelere dalarak orada mekân tuttum ve dayandım. Bunu yapabilecek kadar küçük yine o kadar girgin ve sevdalı idim. Ben ateşin ''harim canına'' sindim de yaşadım. Acı çektikçe daha derinlere gömüldüm, derinlere gömüldükçe nafakam azaldı acı çektim. Tâ ki benim aşkım onun kinine, benim yumuşaklığım onun sertliğine, benim hor hakîr oluşum onun şan ve azametine denk geldi. O zaman mâcerânın tamamlanmış olduğunu gördüm. O beni teşhis etti, ben onu teşhis ettim."

f t g m