• ...bir göktaşı gibi ebediyetten ve âdeta başka bir âlemden kopup düşen bu kadın...

  • Safiye Erol

  • Âşık olan zâten alacağını almıştır. Artık bir şey isteyemez, bundan geri o verecektir. Hep o verecektir.

  • Safiye Erol

Copyright 2020 - fakir@fenomen.org

Beşir Ayvazoğlu

 

Târihi konularda yazan romancının çok azının başarabildiğini başarmış. Safiye Erol; hem serhatlardaki hayata dâir anlattıkları, hem de kahramanları müthiş bir sahihlik duygusu uyandırıyor insanda.

Beşir Ayvazoğlu

f t g m