• ...bir göktaşı gibi ebediyetten ve âdeta başka bir âlemden kopup düşen bu kadın...

  • Safiye Erol

  • Âşık olan zâten alacağını almıştır. Artık bir şey isteyemez, bundan geri o verecektir. Hep o verecektir.

  • Safiye Erol

Copyright 2021 - fakir@fenomen.org

Safiye Erol Kitabı

Safiye Erol, son iki yıldan beri Türkiye'nin fikir, kültür ve edebiyat gündeminde. Kubbealtı Neşriyâtı'nın, yazarın "Ciğerdelen" romanının dışında diğer roman ve kitaplarını yayınlamasından sonra Türk aydınları, tanımadıkları okumadıkları bu yazara dört elle sarıldılar. Murat Belge, Beşir Ayvazoğlu, Selim İleri, Mustafa Kutluve onlarca tanınmış aydın, Safiye Erol hakkında önemli makaleler yazdı. Basında yüzü aşan yazılar çıktı. Bir anda edebiyat gündemimize oturan yazarın gücü nereden geliyordu? Eserlerinde hangi temel meselelerimize parmak basıyor, hangi önemli konuları ele alıyordu? Şüphesiz bugüne kadar tanınmayışının temel sebebi, eserlerinin bulunmayışında yatıyordu. Safiye Erol'un altı kitabının basılmasıyla Türk kamuoyu çok farklı bir entelektüelle karşılaştı ve şaşırdı. Aydınlarda, bugüne kadar Safiye Erol gibi değerleri tanımayışın mahcup telaşı görüldü. Son bir kaç yıl içinde başta İstanbul ve Ankara'da olmak üzere hakkında ondan fazla toplantı yapıldı. Keşan Sempozyumu'nda bilim adamları, Safiye Erol'un hayatı, sanatı ve fikirleri üzerine tebliğler sundu.

Mehmet Nuri Yardım'ın Benseno Yayınları (0 212 5282357-5281146) arasında çıkan "Safiye Erol Kitabı", dikkatleri yeniden bu yazara çevirdi. Safiye Erol'un hayatının bir bütün olarak ele alındığı ve bir monografi tarzında hazırlanan kitapta Safiye Erol'un ilk olarak doğup büyüdüğü çevre veriliyor. Ardından yazarın ilk eğitimi, Almanya'daki tahsili ve doktorasını tamamlayarak yurda dönüşü anlatılıyor. Erol'un Türkiye'ye döndükten sonra eserlerini yazışı, romanlarının akis ve etkileri, fikir dünyasının değişmesine vesile olan Sâmiha Ayverdi ile tanışması ayrıntılarla dile getiriliyor. Romancının daha sonra kitaplaşan "Makaleler"inden yola çıkan Yardım, bu yazılardaki hâtıra ve intibaların eşliğinde Safiye Erol'un hayatındaki değişim çizgisine yolculuk yapıyor. Fikir hayatındaki kırılmalar ve olgunlaşan tefekkür dünyasının yansıtıldığı kitapta Safiye Erol'un hangi merhalelerden geçtiği gözler önüne seriliyor. Romancının ölümünden sonra yazılanlar ile 1964- 2000 dönemindeki sükût suikastine dikkat çekilirken, 2001'de kitaplarının yayınlanmasıyla Safiye Erol'un nasıl keşfedildiğine ve gündeme geldiğine vurgu yapılıyor."Safiye Erol Kitabı" bir roman havası içinde okuyucuyu yazarın serüvenli dünyasında gezdiriyor. Erol'un ilk defa yayınlanan bir mektubu ile bilinmeyen bir hikâyesi ve kendisiyle 1963'te yapılmış bir konuşma da kitapta yer alıyor. Görsel yönü oldukça zengin tutulan eser, bir bölümüyle fotoroman tarzında hazırlanmış. Okuyucu, film kareleriyle sunulan yüzlerce fotoğrafla çocukluğundan ölümüne kadar yazarın bütün yaşayışını adım adım takip ediyor. Erol hakkında edebiyat tarihlerinde ve sözlüklerde yer alan bilgiler geniş şekilde aktarılırken yeğeni Aydın Erol ve Prof. Dr. Sema Uğurcan ile yapılan konuşmalar, romancının iç dünyasını yansıtıyor. 240 sayfalık kitap bibliyografya ve indeks ile bir bütünlüğe kavuşuyor. "Safiye Erol Kitabı"nı Benseno Yayınları'nın 0 212 5281146 veya 5203441 numaralı telefonlarından edinmek mümkün.

http://www.mehmetnuriyardim.com/Sayfala.asp?nereye=YAZIOKU&ID=269

f t g m